Consultanta

Consultanta Start Up Nation 1.000,00 RON

Activitatea de consultanta consta în: Asigurarea consultantei viitorilor beneficiari în ceea ce privește încadrarea acestora pe una din măsurile de finanțare existente; Asigurarea consultantei privind obținerea documentelor ce sunt necesare ca și anexe la cererea de finanțare; Asigurarea consultantei privind cofinanțarea din alte surse (unde este cazul); Scrierea cererii de finanțare, a planului de afaceri, a memoriului justificativ, a proiecțiilor financiare; Verificarea conformității proiectelor înainte de depunerea acestora la autoritatea finanțatoare; Asistenta la implementarea proiectului; Monitorizarea proiectului pe perioada implementării acestuia; Consultanta și asistenta privind procedurile de achiziție; Scrierea cererilor de plata; Rapoarte de evaluare interna/ externa. analiza activității firmei;

PNDR 6.3 – Fonduri Europene Nerambursabile pentru fermele mici 1.000,00 RON

Cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru, achiziția de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind potențialul agricol precum și activitățile relevante pentru implementarea corecta a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.Criterii de Eligibilitate Solicitant Categorii de solicitanți eligibili:Persoanele fizice înregistrate și autorizate;Societate cu răspundere limitata cu asociat unic/ majoritar (majoritate absoluta 50%+1) SRL/SRL-D